FANDOMOnmitsukidō(|隠密機動,Onmitsukidō ) - Tajne Służby Operacyjne, znane także jako Tajna Ruchoma Jednostka/Korpus, Siły Specjalne lub Ukryta Operacja, to druga pod względem wielkości organizacja w Seireitei a także jeden z trzech oddziałów wojskowych w Soul Society.

Historia Edytuj

Misje Edytuj

Struktura Edytuj

Rangi Edytuj

Stopnie w Onmitsukidō

Niższa Szarża

Ranga Zakres kompetencji Umundorowanie
Funkcjonariusz.

F.png

Szeregowy funkcjonariusz jest zobowiązany do wykonywania rozkazów swoich przełożonych. Poza wyjątkowymi sytuacjami nie ma prawa do podejmowania własnych decyzji. Funkcjinariusz.png
Sierżant.

S.png

Niższy rangą podoficer. Pierwszy stopień uprawiony do wydawania rozkazów i dowodzenia małymi grupami. Sierżant.png
Aspirant

A.png

Wyższy rangą podoficer. Może podejmować własne inicjatywy w ograniczonym zakresie. Dowodzi średniej wielkości grupami operacyjnymi w ramach formacji do, której przynależy. Aspirant.png

Średnia Szarża

Podkomisarz

K1.png

Najniższy rangą oficer. Stanowisko to piastują głownie nowoprzyjęci oficerowie, pełniący zwykle funkcję adiutantów. Podkomisarz mozę dowodzić dużymi grupami operacyjnymi w ramach powierzonych mu rozkazów. Jako oficer ma duża swobodę działania co wiąże się z bezpośrednią odpowiedzialnością za podjęte decyzje. Podkomisarz.png
Komisarz

K2.png

Średni stopień oficerski. Pełni funkcję pomocniczą we właściwej sobie jednostce. Zwykle jest dowódcą pododdziału, lub innej komórki operacyjnej. Komisarz.png
Komisarz Korpusu

K3.png

Wysoki stopień średniej szarży o bardzo specyficznych kompetencjach. Dowódcy korpusów nadzorujących i kontrolujących pracę innych formacji są wyjęci z pod władzy wyższych od siebie stopniem oficerów. Podlegają bezpośrednio Głównodowodzącemu. Ich haori ma wyszytą na plecach tarczę rodu Shihōin, która sygnalizuje ich immunitet. Z oczywistych powodów dowódcy takich jednostek jak Korpus Śledczy lub Korpus Zatrzymań nie mogą podlegać wyższym oficerom, którzy mogliby paraliżować ich działania powołując się na starszeństwo stopniem. Charakterystycznym atrybutem tej rangi jest srebrna spinka zawieszona pomiędzy połami haori. Niegdyś był to symbol suwerennej władzy, którym posługiwali się władcy ziemscy wyjęci z pod hierarchii przez samego Króla. Jako jedyni oficerowie średniej szarzy mają głos w radzie. Komisarz korpusu.png
Nadkomisarz

K4.png

Wysoki stopień oficerski.Ostatni stopień czynnego oficera, który może być powoływany do działań operacyjnych. Nadkomisarze zwykle są dowódcami regularnych jednostek. Mają bardzo szerokie kompetencje i dużą swobodę działania. Nadkomisarz.png

Wyższa Szarża

Podinspektor

I.png

Pierwszy Wysoki stopień oficerski. Podinspektor zajmuje się koordynowaniem pracy poszczególnych korpusów. Jest to stanowisko urzędnicze, ci którzy je piastują nie uczestniczą już osobiście w walce. Podkomisarze podobnie jak wszyscy oficerowie Wysokiej szarży mają głos w radzie. Podinspektor.png
Inspektor

I2.png

Wysoki stopień oficerski. Inspektory nadzorują pracę organizacji jako całości. Są rdzeniem administracji Onmitsukidō i mają wpływ na odejmowane przez głównodowodzącego decyzje. Nie jest to oficjalna zasada, ale jeszcze nigdy nie zdarzyło się aby ktoś nie należący do rodziny szlacheckiej piastował to stanowisko. Nieoficjalnie każdy inspektor reprezentuje interes swojego rodu. Inspektor.png
Nadinspektor

I3.png

Ranga czysto symboliczna. Zwykle są to członkowie rodziny Shihōin. Stanowisko jest raczej odpowiedzą na potrzebę wyróżnienienia ważnych członków potężnych rodów. Nadinspektor ma takie same obowiązki i kompetencje jak inspektor, jednak jest wyższy rangą. Nadinspektor.png
Inspektor Generalny

Ig.png

Wysłannik Centrali 46 wyjęty zupełnie z pod władzy głównodowodzącego. Pilnuje zgodności z linią polityczną przyjętą w Centrali. Ma prawo do zakwestionowania decyzji Głównodowodzącego jeśli jest niezgodna z rozporządzeniami czterdziestu sześciu. Inspektor generalny.png


Głównodowodzący

Gł.png

W okresie kiedy Onmitsukidō było niezależne i odseparowane organizacyjnie od Gotei 13, Głównodowodzącymi byli zawsze członkowie rodu Shihōin. Głowa rodziny ma prawie absolutną władzę, jednak musi liczyć się z oficjalnymi ograniczeniami, jak głos inspektora generalnego i nieoficjalnymi interesami pozostałych rodów, które reprezentują wysocy rangą oficerowie. Głownodowodzący.png

Oddziały Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki