FANDOM


Twórcą tego artykułu jest użytkownik: Puzel
Jest on zatem właścicielem artykułu i nikt inny nie powinien edytować tego artykułu, chyba, że poprawia błędy lub został upoważniony do edycji przez właściciela.
Shinkyou
Shinken Shinkyō
Kanji

神剣・神鏡

Rōmaji

Shinken Shinkyō

Shinken Shinkyō (神剣・神鏡, Święty Miecz, Boskie Lustro) - Jest darem od jednego z trzech pierwotnych Kami, którzy wyłonili się z nicości u zarania świata. Według legendy, zanim Kamimusubi opuścił świat zapieczętował część swojej mocy w wykutym przez siebie mieczu. Artefakt ten znany, jako boskie zwierciadło pozwalał osiągnąć jego posiadaczowi ostateczne zrozumienie natury rzeczy, rozpraszał wszelkie iluzje i czynił niewrażliwym na zewnętrzne wpływy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.